Oferta

Transport gazów

Przewóz skroplonych gazów propan-butan jest obecnie wiodącą częścią naszej działalności. Transport gazów odbywa się w oparciu o tabor własny oraz współpracujących z nami firm transportowych profesjonalnie zajmujących się przewozami tego typu produktów. Przy organizacji transportów zwracamy szczególną uwagę na odpowiedni dobór taboru (w zależności od potrzeb klienta i możliwości technicznych terminali załadunkowych i rozładunkowych) oraz kierowców mających zrealizować dane zadanie przewozowe.

Współpracujące z nami firmy transportowe posiadają tabor spełniający wszelkie wymogi przewidziane przepisami o międzynarodowym transporcie drogowym i przewozie towarów niebezpiecznych. Kierowcy posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia i szkolenia w zakresie przewozów towarów ADR oraz zasad bezpieczeństwa. Przewóz gazów propan-butan każdorazowo jest monitorowany przez nasz personel, co gwarantuje właściwą jakość oferowanych przez nas usług.

Zapraszamy do współpracy oraz zachęcamy do kontaktu.

Przewóz oleju napędowego i benzyny

Transport paliw (benzyna, olej napędowy) realizowany jest, podobnie jak w przypadku gazów propan-butan, w oparciu o tabor współpracujących z nami firm transportowych profesjonalnie zajmujących się tego typu przewozami. Po określeniu przez klienta swoich oczekiwań zajmujemy się kompleksowo załadunkiem, przewozem i rozładunkiem zamówionego produktu w miejscu wskazanym przez klienta. Transport organizowany jest z terminali i rafinerii zarówno krajowych jak i zagranicznych. Dokładamy wszelkich starań, aby transport przebiegał zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Zapraszamy do współpracy oraz zachęcamy do kontaktu.

Przewóz innych materiałów niebezpiecznych

Przewóz towarów ADR nie ogranicza się tylko do transportu gazów i paliw. Liczna grupa produktów chemicznych, ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne, podlega obostrzeniom wynikającym z przepisów związanych z przewozem towarów niebezpiecznych (ADR). Wraz z rozwojem firmy planujemy rozszerzyć naszą ofertę również o przewóz tego typu produktów, zarówno w cysternach specjalistycznych jak i przewóz specjalistycznych kontenerów na przystosowanych do takiego transportu podwoziach.

Zapraszamy do współpracy oraz zachęcamy do kontaktu.